css สอน

สอนเขียนเว็บบทที่ 2 CSS ภาค 1

ในบทความนี้หลังจากเราเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของ html แล้ว css ก็เป็นส่วนสำคัญสำหรับเว็บสมัยนี้ที่เราต้องเรียนรู้โดยเราจะสอนพื้นฐานของ css ต่อเพื่อให้คุณสามารถทำหน้าเว็บไซต์ให้สวยงามเหมือนเว็บปัจจุบันที่เขาทำกันครับ