Set up เครื่องมือเขียน code

ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน code นั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยให้เราเขียน code ได้ง่ายมากขึ้นในบทความนี้จะสอนการ set up และสิ่งต่างๆที่ต้องเรียนรู้ว่าเราจะมีเครื่องมือช่วยเราเขียน code ไปทำไมกัน adminเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ตามหาคุณค่าของชีวิตและความฝันในวัยเด็ก ชอบเล่นเกม เรียนรู้ทุกอย่าง ชอบเจอคนใหม่ๆ งานสังคมทุกชนิด ออกกำลังกายในวันว่าง อ่านหนังสือ มีเว็บรีวิวหนังสือด้วย www.readraide.in.th www.oxygenyoyo.com