เริ่มต้นเขียนโปรแกรม … ยังไง ?

การเขียนโปรแกรมในปัจจุบันเรียกได้ว่ากำลังจะเป็นสกิลพื้นฐานของเกือบทุกอาชีพบนโลกนี้ และค่าตอบแทนของสายงานนี้เป็นที่ดึงดูดหลายคนให้ทำการเปลี่ยนสายงาน แต่ปัญหาเริ่มแรกของหลายๆคนคือ จะเริ่มเขียนโปรแกรมยังไง ? บทความนี้มีคำตอบครับ