สิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้ 2/6/2558

what-i-learn-today

จะพยายามเริ่มเขียนสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้แต่ละวันเพราะว่า เริ่มแก่และลืมว่าตัวเองแชร์อะไรไว้ ลืมกลับมาอ่านไหนๆอ่านแล้วก็บอกต่อๆไปเพื่อว่าคนอื่นจะสนใจในสิ่งที่เราเรียนรู้แต่ละวันด้วย

Message us