Fix Bad request yii2

public $enableCsrfValidation = false;

ไว้สำหรับการแก้ไขสำหรับการเรียกบางครั้งที่เรียกเข้า yii2 แล้วมีปัญหาเพราะมันป้องกันการถูกยิง แต่หากต้องการไม่ให้มันเช็คให้ใส่ตัวแปรนี้ไว้ในตัว controller

Message us