เรียนรู้ Laravel 4.1 ( View )

laravel_View

 

หลังจากเราเรียนรู้เรื่อง Route การเปลี่ยนเส้นทางแล้วเรามาเรียนรู้เรื่องการทำหน้า view ให้รองรับและส่งหน้า view กลับไปให้ยังทางคนที่ Request มาหาเว็บเรากันครับไม่ยากเลยไปดูกันครับ

การส่ง View

เวลาเรา route แล้วต้องการส่งค่าหาหน้าต่างๆใน view เราสามารถทำได้ดังนี้ครับ

 

และหากว่าเราสร้าง folder admin ใน view เราสามารถเข้าถึงได้โดยการทำอย่างนี้ครับ

 

การส่งค่าไปยังหน้า View โดยการทำอย่างนี้ครับ

 

ในหน้า index.blade.php เราก็ทดลองเรียกค่าออกมาดูกันครับ

 สรุป

ก็เป็นการสร้างหน้า view แบบง่ายๆ เหมือนการเรียกไฟล์จากใน ​Folder view ครับ โดยต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง Blade template เพราะบ่อยครั้งเราต้องการ บางส่วนของหน้าเว็บเป็นเหมือนเดิม เปลี่ยนแค่ตรงส่วนเนื้อหา ( Content ) อย่างนี้จะทำอย่างไร ติดตามได้ในซีรี่ย์มือใหม่ Laravel นะครับ

 

Credit

พอดีผมได้ไปศึกษาจากคลิปนี้ https://www.youtube.com/user/laraveltut สามารถเข้าไปติดตามหรือเรียนจากคลิปได้ครับ

แล้วมาเขียนอธิบายเพิ่มเติมครับจึงอยากแชร์ต่อไว้โดยผมจะพยายามเขียนอธิบายคนที่ไม่เคยใช้หรือไม่เข้าใจมาก่อน หากมีคำถามใดๆสามารถเขียน comment ถามไว้ได้เลยครับถ้าผมว่าจะตอบทันที